1. Termenii si condițiile generale de vânzare se vor aplica tuturor interacțiunilor (de exemplu: cumpărare de bunuri si servicii, creare de cont, navigare, descărcare de materiale gratuite, etc…) dintre vizitatorul paginii web/Cumpărător si S.C. Intellitrust Advisors S.R.L., prin intermediul platformei web www.intellitrust.net.

Definiția termenilor:

 • Cumpărător: persoana, firma, companie sau alta entitate juridica care emite o Comanda.
 • Vânzător sau Intellitrust: societate comerciala S.C. Intellitrust Advisors S.R.L., – identificata prin CUI 42927593, înregistrata la ORCB sub nr. J40/9991/2020, cu sediul in București, Sectorul 4, Bd. Metalurgiei Nr 132, Bloc C1, Scara 1, Ap 42.
 • Produse si Servicii: orice proiect la cheie, echipament, material in format fizic sau electronic si/sau parte a acestora sau serviciu, inclusiv documentele, materialele si serviciile menționate in Comanda sau privitoare in alt mod la acestea care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului.
 • Comanda: un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vânzător si Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord sa livreze Bunurile si Serviciile si Cumpărătorul este de acord sa primească aceste Bunuri si Servicii si sa facă plata acestora.
 • Contract: Comanda confirmata de către Vânzător prin emiterea facturii fiscale. Încheierea contractului are loc in momentul emiterii facturii fiscale si nu la lansarea comenzii sau emiterea confirmării de primire a acestei comenzi.
 • Drepturi de proprietate intelectuala: toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate si înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
 • Specificații: toate specificațiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor așa cum sunt precizate in comanda.

2. General

Platforma www.intellitrust.net este utilizată in scopul promovării si distribuirii de produse, servicii si conținut original, aflat in proprietatea sa sau a subcontractorilor săi, către publicul larg.

Acest Site este adresat doar Membrilor persoane fizice care au cel puțin 18 ani sau persoanelor juridice, care au parcurs etapele înregistrării corespunzătoare si care nu au fost suspendați sau înlăturați de către Vânzător, indiferent de motivul suspendării sau al înlăturării. Devenind Membru, persoana declara faptul ca întrunește condițiile anterior menționate.

Prelucrarea datelor personale a clienților se face conform legilor in vigoare si este stipulata in secțiunea de Politica de confidențialitate, care face parte integranta din prezentul contract.

Persoana care își bazează deciziile, acțiunile sau inacțiunea sa pe informațiile conținute în acest website își asumă răspunderea integrală pentru eventualele pierderi suferite.

3. Comanda

Prin lansarea unei comenzi electronice pe platforma www.intellitrust.net, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (web, telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.

Modalitățile de plata acceptate sunt transfer bancar si plata cu cardul prin intermediul procesatorul de plăti Stripe pentru toate produsele si serviciile aflate la vânzare pe platformă.

In cazul campaniilor cu limitare a numărului de produse per Client (Clientul fiind definit ca același consumator sau aceeași persoana juridica - nume de companie - sau același număr de telefon sau aceeași adresa de livrare sau aceeași adresa de facturare), lansarea mai multor comenzi având comune oricare din situațiile menționate anterior duce la anularea acestora.

Daca Cumpărătorul finalizează o comanda pe site, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor si condițiilor de față.

Prezentul Contract intra in vigoare la emiterea facturii de către Vânzător. Emiterea facturii se face la momentul finalizării plații online sau prin notificare telefonica sau in format electronic (e-mail). Termenii si condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat.

4. Anulare comanda

Intellitrust nu își asuma responsabilitatea pentru greșelile de tipărire sau afișare referitor la preturile, caracteristicile sau imaginile produselor si serviciilor.

In cazul in care o comanda nu poate fi onorata din cauza unor astfel de erori, Intellitrust  își rezerva dreptul de a anula comanda respectiva fără o notificare prealabila.

Vânzătorul face toate eforturile in a furniza informații corecte despre prețul si caracteristicile produselor si serviciilor. Este posibil ca unele preturi sa fie eronate. In cazul înregistrării unei comenzi cu un preț derizoriu, Vânzătorul are dreptul sa anuleze comanda Cumpărătorului.

Vânzătorul își rezerva dreptul de a anula comanda, fără nicio obligație ulterioara a vreunei parți una fata de cealaltă sau fără ca vreo parte sa poată sa pretindă celeilalte daune-interese, in următoarele situații, si nu numai:

 • preturile afișate pe site-ul Vânzătorului sunt rezultatul unei erori materiale;
 • produsul/produsele comandate nu se mai afla pe stoc;
 • tranzacția nu a fost acceptata de către banca emitenta a cardului Cumpărătorului;
 • datele furnizate de către Cumpărător pe site sunt incomplete si/sau incorecte;

 

5. Vouchere si cupoane de reducere

Intellitrust poate acorda vouchere de reducere, respectiv cupoane de reducere unor clienți raportat la numărul de comenzi plasate, vechimea în calitate de client, campanii de marketing etc. 

 • Voucherele se vor aplica în cazul vânzării anumitor produse la un moment dat, în funcție de ofertele prezentate pe site.
 • Voucherul de reducere poate fi acordat sub forma unei sume fixe sau sub forma unui procent din preț și poate avea o durată limitată de valabilitate.
 • Reducerea acordată prin voucher se aplica la preturile practicate pe site sau in condițiile stabilite pentru diferite campanii. 
 • Voucherul poate fi utilizat numai pentru comenzi plasate online pe platforma  www.intellitrust.net si numai pentru anumite produse care sunt semnalate pe site sau la plasarea unei comenzi.

Un client poate beneficia de un voucher de reducere o singură dată pentru fiecare comandă plasată.

Orice încercare de a utiliza sau a aplica în mod repetitiv un voucher/cod în cadrul unei comenzi, utilizarea voucherului/codului de către altă persoană decât cea pentru care a fost emis sau utilizarea/aplicarea efectivă în mod repetitiv a unui voucher/cod de reducere în cadrul unor comenzi constituie încercarea de a frauda sistemul de comenzi online al vânzătorului și comanda poate fi anulată de către Intellitrust.

Astfel, un voucher/cod de reducere poate fi utilizat/aplicat o singura data in cadrul unei comenzi.

6. Facturare

Prețul, modalitatea de plată si termenul de plată sunt specificate in Comanda. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind sa furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația in vigoare.

Daca se dorește refacturare, modificarea datelor de facturare presupune stornarea facturii inițiale si emiterea unei noi facturi. Refacturarea se poate face doar in cadrul aceleiași luni contabile si doar pentru facturile ce depășesc valoarea de 700 lei. Te rugam sa ții cont de faptul ca refacturarea este posibila doar in variantele: persoana juridica – persoana juridica sau persoana fizica – persoana juridica, nu si persoana juridica – persoana fizica.

7. Livrarea produselor

Livrarea produselor si serviciilor se face astfel:

 • Pentru produsele in format digital (cursuri video, audio, audiobook, grafica, etc…) „livrarea” se va face in termen de maxim 12 ore după confirmarea plății din partea procesatorului de plăti, prin primirea permisiunii de a viziona aceste materiale online, după accesarea contului cumpărătorului de pe platforma, cont in cadrul căruia au fost achiziționate.
 • Pentru produsele in format fizic, prin intermediul firmelor de curierat locale, la adresa de livrare specificată in comandă, in termen de 48h de la achiziție. Intellitrust nu este responsabil pentru întârzierile datorate exclusiv curierului.

 

8. Cesionarea si subcontractarea

Vânzătorul poate cesiona si/sau subcontracta o terța parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu sau fără informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil fata de Cumpărător pentru obligațiile contractuale.

9. Drepturi de proprietate intelectuală

Drepturile de autor asupra întregului conținut aparțin în totalitate Intellitrust Advisors SRL și nu se pot folosi sau copia fără acordul scris al proprietarului.

 Cei care accesează acest site web au următoarele drepturi:

 • explorarea conținutului www.intellitrust.net
 • reproducerea, traducerea sau utilizarea informațiilor publicate, numai cu acordul scris al sursei;
 • inserarea în paginile proprii a unor legături către acest site web (atunci când legăturile sunt cuprinse în website-uri comerciale sau publicitare se va asigura deschiderea unei noi ferestre pentru vizualizarea site-ului www.intellitrust.net);

Nu este permisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc, a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe site sau pe platformele/programele la care cumpărați accesul prin intermediul site-ului, fără permisiunea expresă acordată în scris de către Intellitrust.

Părțile stabilesc de comun acord că în cazul în care Cumpărătorul pune la dispoziția unui terț cursul, fără acordul explicit al Vânzătorului, acesta va fi ținut la plata către Intellitrust a sumei de 10.000 EUR/obligație încălcată, cu titlu de daune interese.

Niciun Cumpărător nu dobândește, prin utilizarea și accesarea www.intellitrust.net vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe site sau vreun drept de proprietate intelectuală asupra produselor și/sau serviciilor comandate de pe site. Niciun Cumpărător nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.

Fotografiile prezentate au caracter informativ.

Specificațiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fără nevoia de înștiințare prealabilă și nu constituie obligativitate contractuală.

In momentul in care s-a lansat o comandă pe platforma Intellitrust, Cumpărătorul accepta faptul ca in cazul in care www.intellitrust.net devine inaccesibil sau anumite componente ale acestuia nu mai sunt funcționale, Cumpărătorul poate pierde accesul și la produsele achiziționate de pe site care au forma unor materiale video, audio sau produse software care nu au fost oferite Cumpărătorului in format descărcabil. Pentru clarificare, în cazul în care platforma www.intellitrust.net nu mai este disponibilă din orice motiv, Cumpărătorul pierde accesul la conținut. Intellitrust garantează accesul la produsele/cursurile online minim o lună calendaristică, restituind integral prețul plătit de către Cumpărător pe respectivul produs, dacă acesta nu a fost disponibil Cumpărătorului minim o lună calendaristică. 

Prin Comandă, Cumpărătorul își da acordul implicit că el cumpăra doar dreptul de acces la materialele video, audio sau software din www.intellitrust.net, atât timp cat acestea sunt disponibile pe site-ul respectiv. Materialele respective sunt proprietatea Intellitrust si nu vor fi transferate Cumpărătorului. De asemenea, Vânzătorul își rezervă dreptul de a actualiza conținutul sau forma acestor materiale fără notificarea prealabila a Cumpărătorului si fără a acorda posibilitatea acestuia de a solicita restituirea contravalorii produsului achiziționat anterior modificărilor din acest motiv. Va asiguram ca modificările aduse, daca vor exista, sunt in direcția îmbunătățirii calității produsului.

Conținutul adăugat de Utilizator/Cumpărător in site (de exemplu comentarii, întrebări, etc...), devine proprietatea Intellitrust si poate fi utilizat, redactat sau eliminat de către acesta, fără a notifica sau a cere permisiunea Utilizatorului/Cumpărătorului, in diverse scopuri (de exemplu menținerea unui limbaj civilizat, protecția datelor personale ale unor terți, etc..).

In cazul in care Intellitrust conferă Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisa intr-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Cumpărătorul are sau obține acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite in acord, conform condițiilor definite, in cazul in care acestea exista si nu reprezintă un angajament contractual din partea Intellitrust pentru respectivul Cumpărător sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui conținut, in timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

O eventuală încălcare a dreptului de autor sesizată pe site se poate raporta la următoarea adresa de e-mail: hello@intellitrust.net.

10. Serviciile si produsele, dreptul la renunțare

Din considerente legate de spațiu si coerenta structurii informației, descrierile serviciilor si produselor pot fi incomplete, însă Intellitrust face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante pentru ca produsul sa fie utilizat in parametrii pentru care a fost achiziționat.

Daca nu sunteți mulțumiți de produsele achiziționate, Vânzătorul va oferă posibilitatea sa returnați produsele in termen de 14 zile de la achiziție. Solicitarea de restituire a prețului plătit in acest termen se va face la adresa de email hello@intellitrust.net; va rugam sa includeți in email si toate datele necesare pentru aceasta operațiune (in cazul transferului bancar: Titular cont, cod IBAN, Banca).   

11. Interdicții

Pe domeniul www.intellitrust.net următoarele activități ale Utilizatorilor/Membrilor sunt strict interzise:

 • atacul la persoana, jignirea sub orice forma a altor persoane, folosirea de cuvinte obscene, amenințătoare, abuzive sau indecente, comportament nepotrivit sau ofensator.
 • postarea de informații, fișiere etc cu încălcarea dreptului de autor si a drepturilor conexe prevăzute de Legea 8/1996, precum si a oricăror alte drepturi ale terților.
 • postarea de opinii sau deschiderea de subiecte care contravin legilor României (incluzând dar fără a se limita la informații false, vulgare, defăimătoare, rasiste, cu orientare sexuala sau orice alte date considerate ilegale pe teritoriul României) sau care instiga la încălcarea acestor legi.
 • postarea de reclame sub orice forma (inclusiv imaginile/link-urile din avatar/cont personal, semnătura/status, posturi ce nu au legătura cu subiectul...etc). 
 • colectarea oricărui gen de informație identificabilă personal de la Utilizatorii/Membrii Platformei, sau afișarea acestui tip de informații, sub orice forma

In general dorim ca Platforma să fie un loc de creștere si de învățare, iar orice tentativă de a deturna Platforma de la aceste scopuri va fi îndepărtată. 

12. Frauda

Un cont personal este necesar în scopul accesării si utilizării anumitor secțiuni ale www.intellitrust.net. Prin prezenta, Cumpărătorul declara ca își asumă integral responsabilitatea pentru toate si oricare dintre activitățile realizate prin intermediul contului pe care îl deschideți pe website si, in consecință, va sfătuim sa asigurați securitatea parolei contului sau a altor date de acces. In cazul in care securitatea contului pe care îl dețineți este compromisa, trebuie sa anunțați imediat administratorul site-ului. Intellitrust nu este responsabil pentru daunele care va sunt cauzate sau care sunt cauzate terților de orice fel, prin utilizarea neautorizata a contului.

13. Reclamații

In cazul in care Cumpărătorul are dificultăți sau probleme in procesul utilizării platformei Intellitrust, achiziționării de produse sau exploatării produselor si/sau serviciilor achiziționate, va rugam sa ne scrieți la suport@intellitrust.net

14. Forța majora

 

Nici una dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

 

Termenii si condițiile de comercializare a produselor pe site-ul www.intellitrust.net pot fi modificate prin consens al conducerii companiei ce administrează site-ul.

 

15. Legea aplicabilă

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice neînțelegere intervenită între proprietarul site-ului și Client în legătură cu raporturile decurgând din utilizarea platformei urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, să fie supuse instanțelor competente material din București.

16. Dispoziții finale

Site-ul www.intellitrust.net  vă oferă dreptul de a îl accesa si utiliza sub rezerva acceptării de către Cumpărător a acestor Termeni si condiții. Vânzătorul are dreptul de a modifica Termenii si condițiile oricând, fără o notificare prealabila a Cumpărătorului. 

Ori de cate ori utilizați siteurile web înregistrate de către Intellitrust aveți obligația de a respecta Termenii si condițiile de fata întocmai, Cumpărătorul neputând sa pretindă necunoașterea acestora.

Intellitrust își rezerva dreptul de a modifica oricând structura si/sau interfața oricărei pagini a platformei web, fără o notificare prealabila a Cumpărătorului. De asemenea, din motive de mentenanța, dezvoltare, securitate sau de alta natura Vânzătorul își rezerva dreptul de a întrerupe temporar sau permanent, parțial sau in totalitate serviciile puse la dispoziția publicului prin intermediul www.intellitrust.net.

Daca una sau mai multe prevederi sunt in conflict cu oricare cerința legal aplicabila, numitele prevederi nu vor fi aplicate, iar părțile se vor strădui împreună sa convină asupra unor noi prevederi care sa respecte spiritul prevederilor inițiale.

Politica de cookie-uri

Introducere

Prezenta Politică privind fișierele cookies se aplică tuturor utilizatorilor paginii de internet www.intellitrust.net. Informațiile prezentate în continuare au ca scop informarea utilizatorilor acestei pagini de internet cu privire la plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor de către S.C. Intellitrust Advisors S.R.L. în contextul navigării utilizatorilor pe această pagină de internet.

Ce sunt cookie-urile?

Folosim termenul „cookie”-uri pentru a ne referi la modulele cookie și la tehnologiile similare prin intermediul cărora pot fi colectate informații în mod automat.
Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori „cookie”) reprezintă un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul cărora se accesează internetul.
Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de un web-server către un browser (de ex.: Internet Explorer, Firefox, Chrome). Cookie-urile odată instalate au o durată de existență determinată, rămânând „pasive”, în sensul că nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu vor accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului pe al cărui echipament au fost instalate.
Un cookie este format din două părți: numele cookie-ului și conținutul sau valoarea cookie-ului.
 Din punct de vedere tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe pagina de internet asociată web-serverului respectiv.

Pentru ce scopuri sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet:

Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecărui utilizator în parte și anume pentru:

 • îmbunătățirea utilizării acestei pagini de internet, inclusiv prin identificarea oricăror erori care apar în timpul vizitării/utilizării acesteia de către utilizatori;
 • furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizată această pagină de internet către S.C. Intellitrust Advisors S.R.L., în calitate de deținător al acestei pagini de internet;
 • anticiparea unor eventuale bunuri care vor fi în viitor puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul acestei pagini de Internet, în funcție de serviciile / produsele accesate.

Pe baza feedback-ului transmis prin cookie-uri în legătură cu modul în care se utilizează această pagină de internet, S.C. Intellitrust Advisors S.R.L. poate adopta măsuri pentru ca această pagină de internet să fie mai eficientă și mai accesibilă pentru utilizatori. Astfel, utilizarea cookie-urilor permite memorarea anumitor setări/preferințe stabilite de către utilizatorii acestei pagini de internet, precum: 

 • limba în care este vizualizată o pagină de internet;
 • facilitarea accesului în contul utilizatorilor;
 • postarea comentariilor pe site.

Care este durata de viață a cookie-urilor?

Durata de viață a cookie-urilor poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Există următoarele categorii de cookie-uri care determină și durata de viață a acestora:

 • Cookie-uri de sesiune – Un „cookie de sesiune” este un cookie care este șters automat când utilizatorul își închide browserul.
 • Cookie-uri persistente sau fixe – Un „cookie persistent” sau „fix” este un cookie care rămâne stocat în terminalul utilizatorului până când atinge o anumită dată de expirare (care poate fi în câteva minute, zile sau câțiva ani în viitor) sau până la ștergerea acestuia de către utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

Ce sunt cookie-urile plasate de terți? 

Anumite secțiuni de conținut de pe pagina de internet pot fi furnizate prin intermediul unor terți, adică nu de către S.C. Intellitrust Advisors S.R.L., caz în care aceste cookie-uri sunt denumite cookie-uri plasate de terți („third party cookie-uri”).
Terții furnizori ai cookie-urilor trebuie să respecte, de asemenea, regulile în materie de protecție a datelor și Politica de Confidențialitate disponibilă pe această pagină de internet.
 Aceste cookie-uri pot proveni de la următorii terți: Google Analytics, Facebook.

Ce cookie-uri sunt folosite prin intermediul acestei pagini de internet:

Prin utilizarea/vizitarea paginii de internet pot fi plasate următoarele cookie-uri: 

a. Cookie-uri de performanță a paginii de internet - Prin acest tip de cookie-uri sunt memorate preferințele utilizatorului acestei pagini de internet, astfel încât setarea din nou a preferințelor în cazul vizitării ulterioare a paginii de internet nu mai este necesară.

b. Cookie-uri de analiză a utilizatorilor - Aceste cookie-uri ne informează dacă un anumit utilizator al paginii de internet a mai vizitat/utilizat această pagină de internet anterior. Aceste cookie-uri sunt utilizate doar în scopuri statistice.

c. Cookie-uri pentru geotargetting - Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește țara de proveniență a utilizatorului paginii de internet.

Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit recunoașterea browserului. Această pagină de internet recunoaște browserul până când cookie-urile expiră sau sunt șterse.

Particularizarea setările browserului în ceea ce privește cookie-urile

În cazul în care utilizarea cookie-urilor nu este deranjantă, iar calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit doar de către dumneavoastră, pot fi setate termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare.
 În cazul în care calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit de mai multe persoane, poate fi luată în considerare setarea pentru ștergerea datelor individuale de navigare de fiecare dată când browserul este închis.

Cum pot fi oprite cookie-urile? 

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face această pagină de internet dificil de vizitat, atrăgând după sine limitări ale posibilităților de utilizare ale acesteia.
Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie sau să fie acceptate cookie-uri de la o pagină de internet anume.
 Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi accesate, ca regulă, în secțiunea „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului tău.

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare:

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari

Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Protecția datelor cu caracter personal este un angajament fundamental Intellitrust, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 ("Regulamentul general privind protecția datelor" sau "GDPR"), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Prin acest document dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin platforma web Intellitrust sau prin alte modalități.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe platforma noastră versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate.

Cine suntem și cum ne puteți contacta

Intellitrust este denumirea comercială a Intellitrust Advisors SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Bd. Metalurgiei Nr 132, Bloc C1, Scara 1, Ap 42, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J40/9991/2020, cod unic de înregistrare fiscală RO26747604 (în continuare denumit "Intellitrust" sau "noi"). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să contactați Responsabilul Intellitrust cu protecția datelor la adresa de e-mail suport@intellitrust.net - cu mențiunea: în atenția Responsabilului cu protecția datelor.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:

 • Când vă creați un cont Intellitrust, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele;
 • În cadrul paginii dvs. personale din platforma Intellitrust aveți posibilitatea să adăugați informații suplimentare, precum: număr telefon mobil, număr telefon fix, etc.;
 • Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de email, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon etc.

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs. Vă invităm să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.

Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în scopul prestării serviciilor Intellitrust in beneficiul dvs.

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

 • Crearea și administrarea contului în cadrul platformei www.intellitrust.net;
 • Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea și facturarea acestora;
 • Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
 • Returnarea produselor conform prevederilor legale;
 • Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;
 • Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs sau la bunurile și serviciile Intellitrust.

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între Intellitrust și dvs; anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de cumpărare online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de Cumpărător, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

Pentru marketing

Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.) conținând informații generale si tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la produse adăugate in secțiunea "Cont/Coșul meu" sau secțiunea "Cont/Favorite" sau ați arătat interes sa le achiziționați, precum si alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piața si sondaje de opinie și putem afișa recomandări personalizate pe site-ul web. Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dvs., putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dvs. de cumpărător pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. și nu vă afectează similar într-o măsură semnificativă.

În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

 • Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi;
 • Contactarea Intellitrust folosind detaliile de contact descrise mai sus.

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs.

Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

 • Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei Intellitrust față de atacuri cibernetice:
 • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
 • Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabila in aceasta materie.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în platforma www.intellitrust.net. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 • furnizorilor de servicii software – dezvoltare si mentenanță platformă;
 • furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;
 • furnizorilor de servicii de cercetare de piață;
 • societăților de asigurare;
 • furnizorilor de servicii IT;
 • altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. 

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate, asigurând in același timp redundanța datelor.

Pentru efectuarea plăților folosim serviciile procesatorului de plăti Stripe. Orice informații privitoare la plăti sunt criptate. Datele sensibile legate de cardul dvs nu ajung niciodată la noi, ele fiind procesate doar de operatorul de plăti certificat (Stripe).

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugam sa ne transmiteți cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferenta contului Intellitrust. In caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității dvs.

Onorarii. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.

Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum doua luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede si sa scurtam timpul de răspuns la solicitarea dvs.

Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Drepturi legate de acces

Aveți dreptul sa solicitați:

 • să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
 • să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
 • să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Drepturi legate de rectificări

Aveți dreptul sa solicitați să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete.

Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

 

Drepturi referitoare la ștergerea datelor

Aveți dreptul sa solicitați să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
 • v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau
 • dați curs unui drept legal de a vă opune; sau
 • acestea au fost prelucrate ilegal; sau
 • ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare

Sa aveți in vedere ca, înaintea exercitării acestui drept, sa va descărcați din contul www.intellitrust.net si sa va salvați toate documentele aferente comenzilor efectuate pe platforma www.intellitrust.net, indiferent daca facturarea s-a efectuat către dvs. sau către o alta persoana fizica sau juridica. In cazul in care nu efectuați acest demers înainte de a va exercita dreptul de ștergere, veți pierde toate aceste documente iar Intellitrust va fi in imposibilitate de a vi le pune la dispoziție, după caz, deoarece procesul de ștergere a datelor, respectiv a contului www.intellitrust.net, cu toate datele si documentele aferente acestuia, este un proces ireversibil.

 

Drepturi referitoare la restricționarea prelucrării datelor

Aveți dreptul sa solicitați să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau
 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau
 • v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care avem consimțământul dvs. sau pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță sau pentru a proteja drepturile Intellitrust sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Opoziția

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.

De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

 

Plângeri

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
 E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

 

Reamintim faptul ca puteți contacta in orice moment Responsabilul Intellitrust cu protecția datelor prin transmiterea solicitării dvs prin e-mail la adresa: suport@intellitrust.net